• تاریخ: مهر ۲۴, ۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 132

تألیفات

در کنار فعالیت های علمی و اجتماعی ، تألیفاتی نیز داشته ام که برخی به چاپ رسیده اند نظیر : انسان ، ‌اسلام و بهره وری در اسلام ، تراژدی دراز مدت جمهوری اسلامی ایران ، ‌فرهنگ و توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام ، حکومت اسلامی در نهج البلاغه ، ‌اندیشه های اقتصادی شهید مدرس٫ مجموعه مقالات معرفی شخصیت شیخ بهایی، مقالات حقوقی، حقوق در اسلام، توسعه در اسلام، جستاری پیرامون امنیت در اسلام، عبودیت و معرفت، ترسیم انسان تراز در نگارخانه قرآن و عترت، نظرات دادستان کل کشور در هیات عمومی دیوان عالی کشور و مقالات متعدد علمی دیگر که شمار زیادی از آنها در مجامع بین المللی ارائه گردیده و موارد فراوانی در جراید و نشریات علمی و متفرقه به چاپ رسیده است.