• تاریخ: مهر ۲۴, ۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 135

فعالیت های تبلیغی

کاروتبلیغ و ارشاد و دعوت به خیر ،‌ از برنامه های اصلی و وظایف مهم روحانیت بوده که اینجانب نیز به لطف خداوند متعال از سال هزارو سیصدو چهل و دو شمسی همواره در ایام محرم و ماه رمضان و نیز دیگر ایام تبلیغی به این مهم همت گماشته و در حد توان به انجام وظیفه پرداخته ام و از روستاهای دور افتاده الیگودرز مانند : اردودر ، خانی آباد تا راویز رفسنجان و کشکوئیه رفسنجان ، چهارمحال بختیاری و نیسیان ،‌ جندابه ، اژیه ، شهرستانک ورامین ، ‌محمد آباد ، حسن آباد قم ، ‌نظام آباد و جاسب و لار و سروستان فریدن و سعادت آباد فارس و بندرعباس و اهواز و رامهرمز و بندر امام و بندر ماهشهر ، ‌نجف آباد ، اصفهان ، تیران فریدن مناطق اطراف تهران ، کرج ، بابل ، ‌قزوین ، ‌بندانزلی ، سنقر ، ‌ایلام و نقاط دیگر کشور به این امر پرداخته و در ارشاد و هدایت و تبلیغ و ترویج شریعت و مبارزه و افشاگری علیه رژیم ستم شاهی و بیان افکار و فتاوی بلند امام راحل به اندازه قدرت اداری وظیفه نموده ام .

اشتغالات علمی ، ‌تحصیل ، ‌تدریس و تبلیغ در عصر ستم شاهی ، ‌باعث کناره گیری اینجانب از فعالیت های سیاسی نشد ، ‌بلکه پس از رحلت مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی جزء اولین پیروان و مقلدان حضرت امام خمینی درآمده و در جهت ترویج و تبلیغ افکار نورانی و انقلابی آن بزرگوار همچون دیگر یاران ایشان در صحنه حوزه و جامعه حضوری فعال داشته و به علت فعالیت های سیاسی و افشاگری و روشن گری چندین بار به وسیله شهربانی احضار و تحت تعقیب قرار گرفته ام . در دوران انقلاب اسلامی نیز با سخنرانی در شهرهای مختلف از جمله قم ، کاشان ،  قمصر ، ‌نجف آباد ، اصفهان ،‌ خمینی شهر ، تهران ، اهواز ، ‌بندر عباس ، ماهشهر ، بندر امام ، ‌رامهرمز ، بابل و دیگر مناطق مردم را به فعالیت علیه نظام ستم شاهی و مبارزه با آمریکا و اسرائیل تهییج و تحریک نموده که از جمله می توان به سخنرانی های محرم سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت  شمسی در نجف آباد و خمینی شهر که منجر به سرنگونی مجسمه شاه گردید اشاره کرد . در دوران انقلاب به سبب تحت تعقیب بودن ، ‌عازم خوزستان گردیده و در آن استان به فعالیت های خود ادامه دادم .

در زمان ورود حضرت امام در سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت    شمسی ، از اعضای ویژه ستاد حفاظت از امام بودم و پس از چند روز خدمت در روابط عمومی ستاد مدرسه رفاه ، ‌با تأیید حضرت امام جهت پیگیری مسائل انقلاب ، عازم بندعباس شدم .

دیدار از زندانیان و تبعیدیان نیز یکی دیگر از کارهایی بوده که در حد توان انجام وظیفه نموده ام، اکنون نیز تمام توان خود را مصروف فعالیت های تبلیغی در استان مرکزی می نمایم.