• تاریخ: مهر ۲۴, ۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 125

کودکی و دوران تحصیل

تولد و دوران کودکی

تولد و دوران کودکی :

اینجانب قربانعلی ( حسینعلی )‌ دری نجف آبادی فرزند مرحوم حاج اسدالله در آبان ۱۳۲۴ در نجف آباد اصفهان ،‌ پا به عرصه وجود نهادم .

دوران تحصیل :

دوران ابتدایی و سال اول دبیرستان را در مدارس معمول آن زمان به تحصیل پرداخته و به سبب علاقه وافر به علوم دینی ، در سال ۱۳۳۸ شمسی به حوزه علمیه نجف آباد ( مدرسه مرحوم ریاضی ) راه یافتم . و از محضر بزرگانی مانند : مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی ،‌ حاج شیخ غلامحسین منصور ،‌ حاج سید محمود مدرس و دیگر بزرگان حوزه علمیه نجف آباد بهره بردم .

در سال ۱۳۴۰ شمسی و هم زمان با رحلت مرحوم آیت الله بروجردی در حالیکه مشغول دوره سطح بودم ، به حوزه علمیه قم مشرف شده و از محضر آیت الله حاج شیخ غلامرضا صلواتی ، حاج شیخ حسین شب زنده دار ،‌حاج شیخ ابراهیم امینی و آیت الله مفتح دروس جلدین لمعه ، قوانین ، منظومه ، منطق و حکمت را فرا گرفتم . رسائل و مکاسب را در محضر آیات : سبحانی ، ‌صالحی نجف آبادی ، ‌منتظری ، حاج شیخ علی پناه اشتهاردی و فاضل لنکرانی استفاده بردم .

کفایه را نیز در محضر مرحوم آیت الله حاج سید باقر سلطانی و دیگر بزرگان فرا گرفتم . از سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ شمسی در درس خارج اصول و اجتهاد و تقلید و نیز کتاب الصلوه مرحوم آیت الله محقق داماد شرکت جستم و هم زمان نیز در درسهای طهارت مرحوم آیت الله گلپایگانی حضور یافتم . از حوزه درسی مرحوم آیت الله حائری ، آیت الله فانی اصفهانی ،‌آیت الله اراکی و نیز دو سال تابستان ها از حوزه درسی مرحوم آیت الله سید علی بهبهانی بهره بردم .

جلد سوم اسفار را در محضر مرحوم علامه طباطبایی و جلد اول را در محضر آیت الله امینی و جلد دوم و ششم را در محضر آیت الله جواد آملی فرا گرفتم . قسمتی از الهیات ، شفا و قواعد این ترکه و فصوص و مصباح را نیز از محضر آیتین علمین جوادی آملی و حسن زاده آملی فرا گرفتم .

در مباحث فلسفی و جلسات خصوصی آیت الله شهید مطهری نیز حضوری فعال داشته ام از سالهای ۱۳۴۷ – ۱۳۴۶ شمسی به بعد بصورت مستقل در مباحثه جواهر،کفایه ، فقه ، اصول و اسفار پرداخته و ضمناً به تدریس سطوح مختلف همت گماردم .

از جمله درس هایی که در آن سال ها در حوزه مقدس قم و نجف آباد برای طلاب و دانشجویان دلپذیر بود ،‌آشنایی با نهج البلاغه شریف بود که همواره مورد توجه این جانب بوده و به این کار غالباً ممارست داشته ام .