• تاریخ: مهر ۲, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 12012

اولین عکس واقعی از امیرکبیر

اولین عکس واقعی از مرحوم اتابیک اعظم میرزا تقى خان فراهانی امیر نظام (امیرکبیر) که امروز منتشر شد. ...

اولین عکس واقعی از مرحوم اتابیک اعظم میرزا تقى خان فراهانی امیر نظام (امیرکبیر) که امروز منتشر شد.