• تاریخ: آبان ۹, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 12385

اعزام انسان به فضا متوقف شد

محسن بهرامی گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فنی، بودجه و برنامه‌ریزی اعزام انسان به فضا وجود ندارد و باید با حرکتی بزرگ و ملی آماده تامین نیازهای این پروژه شد. محسن بهرامی (رئیس سازمان فضایی ایران) در بیست و سومین نمایشگاه ...

محسن بهرامی گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فنی، بودجه و برنامه‌ریزی اعزام انسان به فضا وجود ندارد و باید با حرکتی بزرگ و ملی آماده تامین نیازهای این پروژه شد.

محسن بهرامی (رئیس سازمان فضایی ایران) در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با ایلنا با اشاره به پروژه اعزام انسان به فضا در ایران گفت: پروژه‌ای با نام اعزام انسان به فضا وجود ندارد بلکه یک پروژه با تامین مالی از سوی سازمان عطف به منظور اعزام انسان به فضا چند سال قبل وعده داده شده است که به دلیل سنگینی و دراز مدت بودن این پروژه، فعلا متوقف شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه اعزام انسان به فضا یکی از اولویت‌های فضایی ایران است، گفت:‌ سندی برای شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان فضایی ایران آماده شده تا اعزام انسان به فضا یکی از پروژه‌های فضایی ایران باشد و برای این پروژه برنامه‌ریزی طولانی و بودجه در نظر گرفته شود.

بهرامی تاکید کرد: اعزام انسان به فضا یک پروژه طولانی مدت است و در مدت یک یا دو سال محقق نمی‌شود. در سند فضایی ایران ذکر شده که تا سال ۱۴۰۴ در ایران انسان به فضا اعزام شود به همین منظور در صورت فراهم شدن بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز ممکن است تا انسان از ایران به فضا اعزام شود.

وی در رابطه با پروژه اعزام انسان به فضا خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر زیرساخت‌های فنی، بودجه و برنامه‌ریزی اعزام انسان به فضا وجود ندارد و باید با حرکتی بزرگ و ملی آماده تامین نیازهای این پروژه شد.